# غزل

غزل شکسته

                                    غزل شکستهء من                         غزل شکستهء من به دل شکسته ماند                        چو حصار شهر ویران به حریم بسته ماند                                              ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 4 بازدید